Catégorie 1

Eurobetail ‑ Veehandel Peters als oorsprong van de PEMA Meat Group

Het verhaal van de PEMA Meat Group begon met Veehan­del Peters. Al in de jaren '60 handel­de de familie Peters uit het Oost‑­Belgi­sche Amel in vee, vooral runderen uit de regio. Werd het vee aanvankelijk vooral ver­han­deld op veemarkten, te­genwoordig werken we samen met een scala aan vertrouw­de en regi­onale boerenbedrijven. Sinds 1985 werkt de veehandel onder firmanaam Eurobe­tail en heeft zijn hoofd­kan­toor in het Luxemburgse Weis­wampach.

Over ons
Over ons
Over ons

Zorgvuldig vervoer van levende dieren 

Naast veehandelaar is Eurobetail ook vervoer­der van levende dieren, onbewerkt en bewerkt vlees. Bij levende die­ren besteden we veel aan­dacht aan zorgvuldig en korte ver­voer: de mees­te runderen komen uit landerijen binnen een straal van 250 kilometer.

Strikte naleving van alle wettelijke voorschriften en geldende hygiënenormen is onze toppriori­teit ‑ zowel tijdens het laden en lossen, als tijdens de reis zelf. Eurobe­tail garandeert zo een onberispelijk transport. 

Modern wagenpark 

We beschikken over een wagenpark, dat een tij­dige leve­ring binnen een straal van 400 kilometer mogelijk maakt. Voor transporten verder weg werken we samen met expeditiepartners. Onze bedrijfs­wagens voor leven­de dieren voldoen aan de hoogste normen, onze leve­rings­voertuigen voor vleesproducten zijn voorzien van de modernste koelinstallaties. Dus, wij bieden de BEST MOGELIJKE vleeskwaliteit op het moment dat deze bij onze klanten arri­veert.